top of page

עלויות משוערות

קשה להעריך את העלות הכוללת של פונדקאות הריון מכיוון שכל מקרה שונה. יש הרבה גורמים שצריך לקחת בחשבון כמו עלויות ביטוח. העברות עוברים רבות מביאות להריון מוצלח באופן מיידי בעוד שחלק מהמקרים חווים אתגרים לא צפויים שעשויים להגדיל את העלויות.

הערכה גסה של ההוצאות נעה בין 90-120 אלף דולר. להלן תמצא את הסקירה הכללית שלנו על העלויות המשוערות של פונדקאות הריון:

bottom of page